www.janbosko.cz - 80 let s Donem Boskem - 80 let přítomnosti salesiánů u nás
Pascual Chávez (v Pardubicích 13. 5. 2006) Pascual Chávez - podpis
Pozdrav hlavního představeného salesiánů Dona Pascuala Cháveze

Zasílám srdečný POZDRAV UČASTNÍKŮM SOUTĚŽE O DONU BOSKOVI A JEHO DÍLE, vyhlášené u příležitosti 80. výročí příchodu Salesiánů do České Republiky.

Činím tak z Brazílie, kde se účastním V. zasedání Biskupské konference [oblasti] CELAM, na které jsem byl pozván, protože Don Bosko a jeho synové – a mezi nimi nemálo pocházejících z vaší vlasti – jsou svoji přítomnosti požehnáním na americkém kontinentě. Vy usilujete o totéž.

Skutečně, soutěž umožňuje zviditelnit historické prvky, které – prostřednictvím života jednoho člověka s mimořádným apoštolským dynamismem – zanechaly nesmazatelná znamení ve společnosti mnohých států světa. A zapojily zvláštním způsobem chudou a opuštěnou mládež. To, co Don Bosko udělal, skutečnost, že dosáhl svatosti, dobro, které vykonali a konají Salesiáni, Dcery Panny Marie Pomocnice, Salesiánští spolupracovníci a ti, kteří žili jeho charisma, [všechno to dobro] se stává objektem studia a hledání, v němž jste postupovali s inteligenci a láskou.

Blahopřeji vám a vyjadřují, jako nástupce Dona Boská, moje uspokojení a žehnám vám ze srdce.

S pozdravem,
D. Pascual Chávez V.
V Aparecida, 17 května 2007
(přeloženo z italštiny)

Sponzor webových stránek: firma SELF Servis