www.janbosko.cz - 80 let s Donem Boskem - 80 let přítomnosti salesiánů u nás

Registrace do soutěže o Janu Boskovi a salesiánech

* Nic jiného není nutné kromě údajů s hvězdičkou.

Jak se budete přihlašovat

Pro věkovou kategorii

Pro zařazení do slosování je potřeba vyplnit všechny údaje a souhlasit s pravidly před vytažením si soutěžních otázek. Telefon může být důležitý pro potvrzení identity vylosovaného soutěžícího.
Registraci lze později samooblužně zrušit.

Pravidla soutěže k 80. výročí příchodu salesiánů do Česka

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
  1. Soutěž pořádá Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) ve spolupráci se Salesiánskou provincií Praha.
  2. Soutěž se uskuteční v rámci čtyř kol. První tři probíhají prostřednictvím vědomostního kvízu na internetovém portálu www.JanBosko.cz od 31. 1. 2007 do 30. 4. 2007, finálové kolo pro nejúspěšnější řešitele předchozích tří kol věkových kategorií A, B a C bude o víkendovém setkání 18. – 20. 5. 2007.
  3. Všechny otázky soutěže se budou týkat života sv. Jana Boska, salesiánských svatých, světové salesiánské historie, historie 80 let salesiánů u nás a salesiánské současnosti.
 2. SOUTĚŽÍCÍ
  1. Účastníkem soutěže může být každý a) občan ČR nebo b) občan SR, studující v ČR. Podmínkou je splnění požadovaného věku a registrace na stránkách www.janbosko.cz.
  2. Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií podle věku, jakého soutěžící dosáhne v roce 2007:
   A. 10 – 14 let (ročníky 1993 – 1997)
   B. 15 – 20 let (ročníky 1987 – 1992)
   C. 21 – 30 let (ročníky 1977 – 1986)
   D. 31 let a více včetně salesiánů jakéhokoliv věku (ročníky 1900 – 1976)
  3. Do soutěže se každý soutěžící může přihlásit pouze jednou v průběhu trvání celé soutěže.
  4. Každý soutěžící je povinen vyplnit pravdivě údaje v registračním formuláři soutěže, který se zobrazí při registraci. Soutěžící vyplněním údajů ve formuláři souhlasí s pravidly soutěže a se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a informovanosti v rámci salesiánského díla. Souhlas je udělován dobrovolně.
 3. PRŮBĚH SOUTĚŽE
  1. Před vlastním zahájením soutěže bude od 1. 1. 2007 možnost zaregistrovat se v soutěžním portále a vyzkoušet si nanečisto zkušební sadu otázek v tréninkovém kole.
  2. Vlastní soutěž začne na svátek Jana Boska 31. 1. 2007. První kolo bude probíhat od 31. 1. 2007 do 28. 2. 2007, druhé během března a třetí během celého dubna.
  3. První, druhé a třetí kolo bude probíhat na internetu tak, že se po vyplnění registračních formalit soutěžícímu vygeneruje soutěžní sada otázek. Libovolné tři z nich je nutno zodpovědět do 60 minut, na ostatní je čas do konce příslušného měsíce (únor, březen, duben). Odpovědi na otázky může soutěžící čerpat z knih, internetu i z jiných zdrojů.
  4. Po každém z prvních tří kol následuje slosování. Každá správně zodpovězená otázka v rámci každého internetového kola je slosovatelná a může získat cenu. Větší počet správně zodpovězených otázek zvyšuje pravděpodobnost výhry. Výsledky slosování prvních tří kol budou zveřejněny do 7. dne následujícího měsíce.
  5. Za každou správně zodpovězenou otázku v prvním kole se získává jeden soutěžní bod, ve druhém kole dva body a ve třetím čtyři. Body za jednotlivá kola se sčítají.
  6. Dvacet nejúspěšnějších řešitelů každé věkové kategorie A, B a C prvních tří kol postoupí do čtvrtého finálového kola. O tomto postupu budou informováni do 7. 5. 2007 na svoji emailovou adresu.
  7. Čtvrté finálové kolo se uskuteční formou osobního setkání o víkendu 18. – 20. 5. 2007 v Pardubicích. Budou připraveny vědomostní soutěže a další přidružené soutěžní aktivity. Vítězové tohoto kola získají nejhodnotnější odměny, které budou předány přímo na tomto víkendu.
 4. ODMĚNY
  1. Soutěž obsahuje ceny v celkové hodnotě více než 100 000 Kč.
  2. Pro věkové kategorie A, B a C jsou výhrami v soutěži:
   v 1.-3. kole: salesiánská trička, kšiltovky, knihy, mikiny, propisky, upomínkové předměty atd.
   ve 4. finálovém kole se bude hrát o nejhodnotnější ceny: trekingové kolo, počítač, GPS navigátor, digitální fotoaparát, minivěž, MP3 přehrávač atd.
   Ve věkové kategorii D vyhrává v každém z prvních tří kol pouze pět vylosovaných soutěžících. Více informací o výhrách bude na www.janbosko.cz k 31.1.2007.
  3. Soutěžící, který vyplnil nepravdivé údaje, ztrácí na odměnu nárok.
  4. Soutěžící, který bude mít nárok na odměnu, dostane informaci o výhře a způsobu jejího převzetí na svoji e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři (platí pro 1. – 3. kolo).
  5. Soutěžní výhry nelze vyplatit v hotovosti ani vymáhat právní cestou.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo změny výhry. V případě změny výhry musí být náhradní výhra ve srovnatelné hodnotě jako výhra původní.
 5. DALŠÍ USTANOVENÍ
  1. V případě hrubého porušení pravidel soutěže si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit daného soutěžícího ze soutěže, případně po něm požadovat náhradu vzniklé škody.
  2. V případě zásadního porušení regulérnosti soutěže či zaviněním třetí osoby si provozovatel vyhrazuje právo zcela zrušit určité kolo soutěže a po úvaze pokračovat v pořádání soutěže jinou formou. Tyto informace budou oznámeny na internetové stránce www.JanBosko.cz a zaregistrovaným soutěžícím na jejich e-mailové adresy. V případě velmi závažných okolností si provozovatel vyhrazuje právo předčasně ukončit soutěž celou. Provozovatel prohlašuje, že průběh soutěže zabezpečí prostředky obvyklými a přiměřenými pro podobný typ soutěží.
Dodatek: Jsme registrováni na Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona.

Sponzor webových stránek: firma SELF Servis